Právní a realitní služby

 1. zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu, úřadů ČR nebo jiných subjektů na základě plné moci
 2. uzavírání smluv o nájmu celých budov nebo jejich vyčleněných částí, bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 3. smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
 4. uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 5. smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti
 6. předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 7. hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 8. kompletní servis a poradenství při nákupu, prodeji a pronájmu nemovitostí – bytů, činžovních domů, rodinných domů, nebytových prostor, pozemků a projektů
 9. zajištění úschovy finančních prostředků formou depozitu u notáře, advokátní kanceláře nebo naší kanceláře , bankovní úschova
 10. zajištění finančního poradenství
 11. zprostředkování financování prostřednictvím našeho hypotečního specialisty
 12. zpracování znaleckých posudků, tržních ocenění atd. nemovitostí
 13. zpracování návrhů kupních, nájemních, darovacích a dalších smluv
 14. smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 15. podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí