Technické a správní služby

 1. vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 2. vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 3. smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 4. smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 5. smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 6. smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce
 7. smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech /voda,plyn,elektro apod.
 8. smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 9. smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 10. informování a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 11. sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 12. archivace technické dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 13. smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 14. zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby vč. sobot, nedělí a svátků – elektro, voda, plyn
 15. smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany
 16. přebírání a předávní jednotek dle požadavků klientů
 17. smluvní zajištění a podle požadavků i realizace větších oprav, rekonstrukcí a modernizací podle požadavků vlastníka
 18. smluvní zajištění posuzování zásahů do nemovitosti (např. nájemci)